slika 1.jpg Uvod Kako početi Visual studio Prvi program Postupak pravljenja programa Zaključak
Me

Zaključak


P C++ spada u kompleksnije programske jezike i ovo što je do sada prikazano je samo početak. Postoji još mnogo komandi i naredbi koje ovde nisu spomenute (petlje, nizovi, stringovi, matrice...) i da bi se rad sa njima naučio i usvršio potrebno je mnogo vremena i vežbe. Svako kome se dopao ovaj kurs i ko bi želeo da nastavi da uči programiranje može posetiti sajt Petlja. Ovaj sajt sadrži mnoge kurseve za različite programske jezike na srpskom jeziku. Takodje posle svake lekcije sadrži zadatke koji se mogu poslati na proveru i tako još više uvežbati veštinu pisanja programa.

Igra


Prethodna