slika 1.jpg Uvod Kako početi Visual studio Prvi program Postupak pravljenja programa Zaključak
Me

Uvod


Kako bismo govorili o programskom jeziku C++, najpre treba razjasniti pojmove programski jezik, program i programiranje, kao i samu svrhu učenja programiranja i programskih jezika.


Programski jezici


Programski jezik je formalni jezik koji se može koristiti za kontrolu ponašanja mašine, naročito računara. Programskim jezikom se daju detaljne instrukcije računaru i računar će se uvek ponašati prema komandama koje su me zadate. Zbog toga je važno da unos bude bez grešaka, inače će se program ponašati neočekivano. Centralni procesor u računaru neposredno izvršava samo komande koje su zadate u mašinskom jeziku. Mašinski jezik se sastoji od niza nula i jedinica (binarni kod - 0 i 1). Pisanje svih programa u mašinskom jeziku bi predstavljalo vrlo dug i naporam posao i programer bi morao voditi računa o svakoj jedinici i nuli. Iz ovih razloga je razvijen prvi tip programskog jezika - asemblerski jezik. On predstavlja mnogo jasniji prikaz mašinsklog koda čoveku. Medjutim, zbog loše čitljivosti i još nekih problema, bilo je neophodno osmisliti bolji način komunikacije čoveka sa računarom. Odatle se razvijaju programski jezici višeg nivoa (u koje spada i C++) koji su bliži prirodnom jeziku, čitljiviji i daleko lakši za pisanje.

jpg

Mašinski jezik

jpg

Asemblerski jezik

jpg

Viši programski jezik

Program i programiranje


Program (tačnije računarski program, softverski program) predstavlja skup naredbi napisan u nekom programskom jeziku koje kompjuter izvršava. Programiranje je proces koji obuhvata izgradu računarskih programa. Programiranjem se definiše niz koraka koji se obavljaju da bi se izvršio neki zadatak. Proces učenja programiranja zahteva mnogo vremena i truda. Važna je učestalost u učenju i konstantno poboljšavalje. Velika prednost programiranja je ta što svako ko ima pristup internetu može započeti učenje programiranja. Postoji bezbroj sajtova ,tutorijala i kurseva širom interneta o svim programskim jezicima. Što se ranije osoba upozna sa programiranjem i što ranije počne ostvaruje sebi više prostora za usavršavanje i veći opseg znanja.

Jedna od veoma korisnih veština pri učenju je dobro poznavanje engleskog jezika. Engleski jezik predstavlja univerzalni jezik tehnologije. Najveći procenat sajtova za učenje je upravo na engleskom jeziku kao i sama sintaksa u okviru programskih jezika. Onaj ko ima dobro poznavanje engleskog jezika imaće veliku prednost pri učenju u odnosu na one koji to znanje ne poseduju.

Razvojem tehnologije i interneta sve više se stvara potreba za ljudima koji poznaju programiranje. Ove nauke su doživele toliko nagli uspon da fakultetski obrazovani programeri nisu mogli ni blizu da pokriju poslove koji postoje, što je stvorilo prostor za ljude koji nemaju diplomu, nego su samouki. Dobar programer će vrlo lako naći dobro plaćen posao jer potražnja za ovakvim radnicima još uvek raste. Pored moguće karijere i zarade, može se naučiti jedan poseban način razmišljanja koji će biti od pomoći u raznim stvarima, čak i svakodnevnom životu, posebno u planiranju, donošenju odluka i rešavanja problema. Suština pisanja programa je upravo sposobnost da se reši neki logički problem (i kako taj problem rešiti na što brži i efikasniji način).Najpopularniji programski jezici:

  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
  • SQL
  • Java
  • Python
  • C#
  • PHP
  • C++
  • C

jpg


Kompajler


Pre bavljenja samim C++-om potrebno je razjasniti još jedan pojam - pojam kompajlera.

Više programske jezike, same po sebi, računar ne može razumeti. Već je napomenuto da centralni procesor razume samo mašinski jezik. Da bi računar mogao prihvatiti neki od viših programskih jezika mora postojati uredjaj koji će prevesti ove više jezike u niže - računaru razumljive. Ovakav uredjaj se upravo naziva kompajler. Dakle, kompajler predstavlja računarski program ili niz programa koji transformišu kod jednog programskog jezika u drugi programski jezik. Kod koji se prevodi obično se zove izvorni kod, a kod dobijen transformacijom mašinski kod.

Pored kompajlera postoji i dekopmpajler koji prevodi niži programski jezik u viši. Takodje postoji i prevodilac izvora u izvor (prevodilac jezika, konvertor jezika) i on predstavlja program koji prevodi jedan viši programski jezik u drugi.
Sledeća