III razred oba tipa gimnazije
(1 čas nedeljno + 30 časova vežbanja,
37+30 časova godišnje)

SADRŽAJI PROGRAMA

1. Programski jezici i razvoj programa (2)

- Kratak pregled razvoja programskih jezika

- Faze u razvoju programa

- Okruženja za razvoj programa, prevođenje i izgradnja programa

2. Objektno orijentisano programiranje (2)

- Objekti, atributi, metodi

- Klase i odnosi među klasama i objektima

3. Kreiranje aplikacija u integrisanom razvojnom okruženju (4)

- Elementi razvojnog okruženja

- Aplikacije sa komandno-linijskim i grafičkim korisničkim intefejsom

- Struktura programa i projekta

- Dizajn korisničkog interfejsa; pojam kontrola i vrste kontrola

- Pojam događaja i obrade događaja; programiranje obrade događaja

- Grafika (crtanje po prozoru)

- Debagovanje

4. Pregled osnovnih elemenata programskog jezika (6)

- Izrazi (promenlјive, konstante, operatori), tipovi

- Naredbe (dodela, grananje, petlјe)

- Potprogrami (prenos parametara i povratna vrednost)

5. Algoritmi i programi linijske strukture (4)

- Algoritmi zasnovani na primeni matematičkih formula

6. Algoritamska dekompozicija i primena potprograma (4)

- Izdvajanje potprograma

- Prenos parametara i povratne vrednosti

7. Algoritmi i programi razgranate strukture (10)

- Višestruko grananje i ugnežđene naredbe grananja

- Grananje na osnovu diskretnog skupa vrednosti, grananje na osnovu pripadnosti intervalu, hijerarhijsko grananje

- Kontrole izbora (radio-dugme, polјe za potvrdu,...)

8. Algoritmi i programi ciklične strukture (16)

- Čitanje i prikaz serije elemenata; kontrole za unos i prikaz serija elemenata (lista, memo-polјe,...)

- Algoritmi linearne obrade serije elemenata

- Ugnežđene petlјe

- Jednostavniji algoritmi teorije brojeva

9. Složeni tipovi podataka i njihova upotreba u programima (8)

- Nizovi

- Niske karaktera (stringovi)

- Višedimenzionalni nizovi (matrice)

- Strukture (slogovi)

- Klase

10. Pristup datotekama iz programa (4)

- Čitanje iz datoteke

- Pisanje u datoteku

NAPOMENA: Četiri časa u toku godine predviđena su za izradu i ispravak dva jednočasovna pismena zadatka, po jedan u svakom polugodištu.