Periferni nervni sistem

Periferni nervni sistem obuhvata sprovodne puteve između čula i nervnih centara s jedne strane i između centara i efektornih organa s druge strane. U njegov sastav ulaze:

  • nervi - snopovi nervnih vlakana; nervi mogu biti senzitivni ili motorni, mada je većina nerava mešovita (sadrže oba tipa vlakana);
  • ganglije - skupovi nervnih ćelija koji leže van CNS.
    Periferni nervni sistem se sastoji od:
  • cerebrospinalnog
  • vegetativnog (autonomnog) nervnog sistema.