Centralni nervni sistem

Centralni nervni sistem (CNS) deo je nervnog sistema i sastoji se od mozga i kičmene moždine. Centralni nervni sistem je dobio ime zbog toga što zauzima najveći deo nervnog sistema, i jer integriše informacije koje prima iz spoljašnje sredine. Takođe, CNS koordiniše i utiče na pokretanje svih delova tela kod bilateralno simetričnih životinja, odnosno svih višećelijskih životinja osim sunđera i radijalno simetričnih životinja (npr. meduza). Ipak, mnogi ubrajaju mrežnjaču i vidne živce (drugi moždani živac), kao i mirisne živce (prvi moždani živac) i mirisni epitel u CNS, jer se direktno vezuju za moždano tkivo, bez posrednika gangliona. Na osnovu takvog smatranja, mirisni epitel je jedino tkivo CNS-a, koje je u direktnom kontaktu sa okruženjem, te omogućava terapeutska lečenja i tretmane. CNS se pruža duž uzdužne ose tela, nalazi u telesnoj duplji, sa mozgom u lobanji i kičmenom moždinom u kičmenoj šupljini. Kod kičmenjaka, mozak je zaštićen kostima lobanje, dok je kičmena moždina zaštićena pršljenovima, ali su oboje okruženi moždanim opnama. Nervni sistem grade neuroni skoncentrisani u nervnim centrima.